De som inte vill ingå i Fotosidans E-postkedja mejla: varamon@telia.com
Medlemsgruppen ombedes att inte lämna ut koden till obehöriga.
 
Skogsvandring på norra udden våren 2004 för avtalet av skogsområdet nr.4 Kagen,
med inledande tal av ordf.
Skogsvårdsstyrelsens representant informerar. ca 90 deltagare.
Omr2 samlingsbild röjning
Hamnträff.
Årsmöte på Karolinen.
Sjösättningsramp lägges med asfalt.
Odensberg yttre, hamn röjning.
Fika omr 1.
Fikadags omr3.
Röjn. omr. 5.
En vinterbild.