Västanviks hamnar
Hämtningsviken är Västanviks största hamn med en badplats i den norra delen.
Hamnen Yttre Odensberg
Nätholmshamnen ligger skyddad inom Nätholmen nära Vätterns yttre strandlinje.
Kagenshamnen nära barnvänlig badplats med badflotte samt planterad gräsmatta för solbad.

Inre Odensberg hamn ligger längst in i den skyddande Odensbergsviken