Dynuddens koloniområde.
Koloniodlingar är en gammal företelse i Sverige som först började i Stockholm och sedan spred sig över Sverige

Den äldsta kvarvarande koloniföreningen är Söderbrunn på Djurgården som blev 100 år 2005. Barnängen, Eriksdalslunden och Stadshagen följde året därpå. Första världskriget bidrog till att koloniområden ökade. Brist på mat, gjorde att myndigheterna upplät så kallade potatisland i Stockholm. Kungsträdgården och Humlegården plöjdes upp. Resultatet var 1917 med 870 000 tons skörd av potatis.

Potatislandsområdena blev till föreningar vid krigets slut. Flera av föreningar är kvar men många försvann där potatis odlat blev istället mark för bostäder och industrier när Stockholm expanderade.

1970 börjar Stockholm skriva 25-årsavtal med koloniföreningarna. Myten om att man inte får sova i sin kolonistuga komm sig av att stugor hyrdes ut på grund av bostadsbrist stugorna var inte vinterbonad, det hände att människor frös ihjäl i stugorna därför blev det förbjudet då.

Numera vill man att kolonisterna sover över för att få ett mer levande område och ett skydd mot inbrott och skadegörelse.

1800-talet Koloniträdgårdsrörelsen uppstod i Tyskland på tidigt 1800-tal

1895 Sveriges första koloniträdgård anlades i Malmö.

1904 År 1904 fick Anna Lindhagen Stockholms Stad att upplåta mark och därmed var koloniverksamheten på gång även i Stockholm.

1906 Den första föreningen bildades 1906: Föreningen Koloniträdgårdar i Stockholm. Föreningen var inte uppbyggd på det sätt vi har det idag utan den bestod av ett fåtal intresserade människor som genom arbete och ekonomiskt bidrag stöttade verksamheten. Dock var inte kolonisterna själva medlemmar och hade således inget inflytande över verksamheten. Föreningen tecknade kontrakt med den enskilde kolonisten och det var hårda krav. T ex fick inte lotten ligga obrukad, lusthusen fick bara placeras där föreningen bestämde och man fick inte odla samma växtslag på mer än en tredjedel av lottens yta.

1914 När kriget bröt ut 1914, ledde det till livsmedelsbrist. Staden upplät då mark för ca 10.000 nya lotter. Många av dessa uppläts bara tillfälligt i stadens parker. Detta gav utvecklingen en ordentlig skjuts.

1916 hade föreningen 10 områden med över 2.000 lotter. Nu kunde föreningen inte längre klara av det administrativa arbetet på fritiden. Det öppnades en expedition med avlönad personal. Toppstyrningen i föreningen medförde att kolonisternas missnöje ökade och efter en omröstning bland kolonisterna beslöts att driften skulle övergå till ett kooperativ med staden som ansvarig

1936 Skarpnäcks koloniträdgårdsförening bildades 1936 på initiativ av Anna Lindhagen. I stadsdelen Skarpnäck finns Europas största samling koloniträdgårdar: Eken, Listudden, Odlaren, Orhem, Skarpnäck och Skrubba med totalt cirka 194 000 kvadratmeter uppodlad mark. Dessutom finns ytterligare ett antal fritidsträdgårdsområden utan stugor

Den äldsta kvarvarande koloniföreningen är Söderbrunn på Djurgården som blev 100 år 2005. Barnängen, Eriksdalslunden och Stadshagen följde året därpå. Första världskriget bidrog till att koloniområden ökade. Brist på mat, gjorde att myndigheterna upplät så kallade potatisland i Stockholm. Kungsträdgården och Humlegården plöjdes upp. Resultatet var 1917 med 870 000 tons skörd av potatis.

Potatislandsområdena blev till föreningar vid krigets slut. Flera av föreningar är kvar men många försvann där potatis odlat blev istället mark för bostäder och industrier när Stockholm expanderade.

1970 börjar Stockholm skriva 25-årsavtal med koloniföreningarna. Myten om att man inte får sova i sin kolonistuga komm sig av att stugor hyrdes ut på grund av bostadsbrist stugorna var inte vinterbonad, det hände att människor frös ihjäl i stugorna därför blev det förbjudet då.

Numera vill man att kolonisterna sover över för att få ett mer levande område och ett skydd mot inbrott och skadegörelse.

Bilder  från Dynuddens Koloniområde från medlemmar
införes via kontakt med HansOA eller FaceBook Dynudden kolonister LÄNK:https://www.facebook.com/groups/458752597634774/

Eller E-post hoaart@telia-com

Hemsida Lake Vättern
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Länk till mer foton
Länk Till Första sidan
UPP