Mer gamla bilder
Från Motala
Stadshotellet 1930.
Repslagargatan.
Restaurang Vättern 40 tal.
Repslagargatan.
Centralpalatset i fastigheten var förr Biograf Roxy.
Tage Valters hattar och Radio Centralen.
Kungsgatan gamla Museum.
Ivar Andersson frukt Kungsgatan / Kyrkogatan.
Kungsgatan vy mot Stadshotellet. Samma byggnad som bilden ovan.
Bispmotalagatan vid St. Torget.
Motala Mejeri Kapellgatan.
Bispmotalagatan / Repslagargatan.
Telegrafen.
Prästgatan / Bispmotalagatan.
Tingshuset,
Bispmotalagatan / Poppelgatan.
Henrik Kihlgrens konditori&kafe vid Stora Torget vintertid; sommartid även Rosenhyddan vid kanalen.
Rosenhyddan.
  En målnig av Frälsnings Armens lokal vid kanalen. "Efterlyser ett foto" om någon vill låna ut?
Interiör bilder från den gamla lokalen vid kanalen. Kanalbron 20 tal.
Bispmotalagatan / Platensgatan.
Motala Badhus.

Gästis är den enda historiska platsen i själva samhället. Sin glanstid hade det i slutet av 1800-talat  med regementsmusik och fem vita bryggor i strömmen. Den tjänstgjorde som gästgivaregård ända  till 1911 för att sedan bli kafé och militärförläggning åt hemvärnet. Gästis revs 1964 endast Hertig Johans källare sparades och Brygghuset/Bagarstugan invid kanalen.

 På en teckning  som förvaras i museet  finns brygghuset och kyrkan  återgivna. Teckningen är daterad år 1810. Huset torde alltså vara ett av samhällets äldsta  På, den tiden var praktiskt taget all verksamhet och byggnation i Motala koncentrerad till södra I  delen av Motala Ström och detta förhållande fortsatte ända fram till 1840-1850-talet under den  kände kommunalmannen och bryggaren Rosendahls tid.
Den märkligaste platsen med de mest säregna traditionerna är Gästis, vilket förr var ortens administrativa centrum. Där låg det gamla "Motala Hus"
Ibland kungligt jaktslatt, krog och tingshus och ibland samtidigt.
Gästis 1928 vy från Gästisparken.
Gästis bild från 1964. Gästisbyggnaden revs i slutet av maj månad 1964 
Här var tingsplats sedan 1300 talet ochdenårligen återkommande kyndelsmässomarknaden.
När förhållandena tilläts hölls marknad  på Motalaviken varorna lades ut på isen för påseende.
Vid Gästis hölls även de första sockenstämmorna många både för häradet och då samhället viktiga frågor avgjordes.
 

Hertig Johans Källare. I en utredning som som doktor Bengt Cnattingius gjorde, sägs det om källarna under del av byggnaden som är närmast Strömmen att det är markvåning till det av Hertig Johan år 1608 uppförda huset.

 
Korsningen Bispmotalagatan och Kyrkogatan
Bispmotalagatan innan kjanalbron.
År 1903 flyttade familjen in i huset beläget utmed Prästgatan som tillhörde Boströmska gården. Där öppnade Anders butik med kortvaror, sybehör, trikåplagg och underkläder mm.
På bilden ovan kan man se Skräp-Anders döttrar på promenad utmed kanalen.
De utvandrade till Amerika och kom inte att flytta till Sverige igen.
SKRÄP ANDERS. Här står han med hustru och barn på trappan till butiken på Prästgatan.
Han hett Anders Kristoffer Andersson och var född 1851 i Västergötland. År 1880 flyttade han till Motala med hustru och tre söner. De bodde på flera olika adresser i Motala under åren fram till 1894 födde hans fru ytterligare fem pojkar och tre flickor.
Som hans öknamn antyder så var det ju inte bara kortvaror, som han handlade med. Anders köpte även in gamla skadade varor, begagnade kläder och annat krimskrams.
Där kunde personer med sämre ekonomi hitta lockande saker Billigt
!
År 1922 blevAnders tvungen att flytta, William Boström byggde om vissa av sina hus vid torget. Han flyttar då till Verkstadsvägen 2 Fastigheten Strömkronan, där han då har sin butik i en uthusbyggnad.
Platensgatan.
   
Till Hitta Sidan