LAKE VÄTTERN

English

räknare Besök
The site online since 1997
MOTALA
Eric Nordevall II länk till Forsvik med data om fartyget.
http://www.paddlesteamer.se/
Motala Bron över Skepparpinan gå in på länken Brobygget och se foton och text från byggtiden.
OBS-Foton på den här H-sidan är skyddade av Upphovsrättslagen-OBS klicka-LÄNK
Till Första sidan: LAKE VÄTTERN
På länken mer gml.foton är en Storbild från invigningen av Platen Statyn och film om Motalas 100 års jubileum
Länk till en film från Filmarkivet : http://www.filmarkivet.se/sv/film/?movieid=103
Information om Motala vid sjön Vättern med omgivningar , foton från Motala, Vättern rundan , Medevi Brunn, Göta Kanal, Motala Ström och Varamon som har Nordens längsta insjö badstrand , med en kilometer lång sand strand.
Att Motala blev köping och senare stad berodde på två omständigheter - tillkomsten av Göta kanal och Motala Verkstad. Den gamla tanken att bygga en förbindelseled mellan Östersjön och Västerhavet genomdrevs av Baltzar von Platen,"mannen med järnviljan".
I september 1832 invigdes kanalen under stora högtidligheter av Karl XIV Johan.

Motala köping fick stadsrättigheter 1881. Motala stad hade 5 384 invånare men Motala socken med Motala Verkstad i centrum, var folkrikast med 9 618 invånare.
Det bestämdes att all torghandeln skulle flyttas från torget i Motala Verkstad på grund av att StoraTorget i Motala i början stod outnyttjat.  
 
Gamla Motala i text och bild.LÄNK: "MOTALA HISTORIA"
 

Vinter

Höstbild Sveavägen

 
  Insegling i Dockan Motala Verkstad
 
  Passaren och bygget Motala Bron i bakgrunden.
 
  Motala Bron 2013-11-28
 
Cyklar i smide vid Stadsparken. 
 
  Midsommar vid Bondebacka.
 
  Hamnen när den gamla Telefon kiosken var där!
Segelfartyg som gör ett kort uppehåll i hamnen.
 

Ms Diana och Ms Juno vid samma kajkant i Motala  tisd. den 7 juli 2015.

Ett segelfartyg som heter "Aron" från Danmark gästade Motala Hamn.
 
Första sidan klicka här UPP