Göta kanal 200 års jubileum 2010-05-24
Björn Eriksson förre landshövingen i Östergötland mf. på kanalen med Kung Sverker.
Kl 15 00 visningen, guidad tur i de gamla verkstadslokalerna.
Några föremål från Motala Industrimuseum.
Gör ett besök i Motala Industrimuseum Gamla Motala verkstad ingång från kanalsidan.
Loket Carlsund från 1862.
Torped CTV
SAAB Landställ
Verktygsmaskiner.
Till Första Sidan