GÖTA
KANAL
Det var valkiga, seniga, beniga labbar på valkiga,seniga, beniga grabbar. Tåligt gnagde de hål på sitt fosterlands skal, de händer som grävde Göta kanal.
Ur Tage Danielssons dikt.
"GAMLA FOTON FRÅN KANALEN"
Kanal färjan till MOTALA och MOTALA VERKSTAD
Arbetet med kanalen, ett av Sveriges största ingenjörs projekt någonsin , började 1810. 22 år senare efter
7 millioner arbetstimmar blev den 190 km långa kanalen från Östersjön till Vänern öppnad.
Med hjälp av Oxar drogs fartygen genom Kanalen,
som syns på bilden.
Borenshult Slussar.
Adriane.
Diana
Kajen vid MotalaVerkstad
Som Sveriges eget nationalmonument, kan Göta Kanal bjuda på en fascinerande resa genom Sveriges historia. Göta Kanal byggdes i en tid när Sverige var ett fattigt land , invånarna bestod i huvudsak av bönder och lantarbetare och led av effekten från krig och interna stridigheter. Aldrig förut , oavsett landets förutvarande makt , hade någon framstått så energiskt och envist , han verkade nästan kunna flytta berg.
Baltzar von Platen.
Han hade många konfrontationer med den skeptiska Svenska regeringen innan Göta Kanal var färdigbyggt.
Diana  
   
Athena
MS Skärgården
Som von Platen hade tänkt fick Motala stadsrättigheter. Motala Verkstad startades för att serva byggandet av kanalen. MV var enligt mångas mening vaggan till Sveriges industri.
Kanal museum som är mittemot Gamla MotalaVerkstad där kan man beskåda olika föremål från kanalens byggtid.
Om man vandrar på kanal stigen ner emot Motala Verkstad kommer man till von Platens grav. Att kanalen var färdig 1832 får man tacka de 58 000 soldater och hantverkare som byggde kanalen med handkraft , och de Brittiska ingenjörer och arbetare som hjälpte till.
Skuta på väg från Motala Hamn mot Boren.
Gamla Strömbron.
   
Till Hitta Sidan