Dubbelspåret i byggnation
Trappor ner till tunnel som leder till Järnvägsperrongen.
Trappa upp till Perrongen.
En av dem som gjort gångtunneln till en behaglig plats är Anna Molander. Hon är konstnär och har lång erfarenhet av att skapa utsmyckningar för offentliga miljöer. Hennes konstverk ses när man går från stationsbyggnaden ner i gångtunneln. Böljande former utskurna i Slitekalksten, Borghamskalksten, Ekebergsmarmor och rostfritt stål bildar en vacker mosaik över väggen. Det var ett par dagars intensivt arbete i gångtunneln för att sätta alla små bitar på sin rätta plats.
Upp till Perrongen.
Anna Molanders vision : Radioutrop, det var det första som jag associerade Motala med. Radiovågor som försvinner ut i etern, ut i luften. Och sedan tänkte jag även på vatten, vågor och solglitter. Vatten som är genomskinligt så att man skymtar botten under. Eller vågor när det blåser och stormar. Jag tänkte mig vågformer, och det rostfria stålet och stenen som vattenblänk och luft. Jag har inte bestämt namn på konstverket än, men arbetsnamnet är vågor.
Upp till Platensgatan.
Perrongen där upp och nergången till och ifrån är belägen.
Söder om den gamla stationsbyggnaden är nedgången till perrongen.
Vid Södra Allen arbetas det med bron till det nya spåret.
Bilderna i ordnig från genomfarten och till den ombyggda Viadukten som leder tlii den gamla Strömbron.
Den ombyggda Viadukten.
Övergångs bro som ska ligga över spåren vid Båtvarvet.
Betongfundament som ska bära den gula bron.
Betongfundamenten.
Nuvarande järnvägsöverfarten som ersätts med en tunnel.
Plats för vägbro och tunnel under byggkranen.
Vägbron för trafik ut till Dynudden och Jerusalemsbadet under byggnad.

Till vänster i bild vägbron sedan järnvägen med sina elledningar över.

Till Första Sidan