Gamla Motala
Gamla Stan 50 tal. Nybyggt kvarter: Domus invigning med parkering på taket.
Bellis Blommor Kungsgatan.
Kyrkogatan. Pitzeria i dag i hörnet.

Kungsgatan med höghus i Gmla Stan byggt.
Kungsgatan kvarteret Prinsen där har varit museum och antikaffär.

Edvin Johanssons Speceriaffär 1950 tal.
Bispmotalagatan vid infarten till Repslagargatan vid Torget.

Wilhemssons med trädgårds servering.
Bispmotalagatan / Platensgatan.
Gamla busscentralen Drotninggatan. Arbetarnas Ring Motala Verkstad.

Gamla Varvet.
Kungsgatan invid Medevivägen i dag Urbanhjärnes väg.
Engelska husen 105 och 106 byggda 1919. Arbetarbostäder Motala Verkstad.
Kungsgatan i dag apotek i hörnet kvarteret Prinsen.
Bondebacka.
Medevigatan i dag Urbanhjärnes väg.
Bispmotalagatan.
Kyrkogatan.
Bispmotalagatan. Kilströms Ekipering. Jo Jos Konditori. Bispmotala Blomsteraffär. Missionskyrkan på Östermalmsgatan.
Bispmotalagatan mitt emot kyrkan. Motala Kyrka.
Tage Walters Ekipering. Radio Centralen. Hamnområdet vy från Motala Ström sidan.
Repslagargatan. Motala Kungen John Anderssons spritfabrik.
Prästgatan Tobaks affär i hörnet. Drottningatan korsning Repslagargatan.

Stadshotellet ca 1930. Bispmotalagatan vid infarten till Poppelgatan.
Dubergska Gården Gamla Stan

Dubergska i dag.

Ängdalen Motala Verkstad Torget
   
Till Hitta Sidan