På den här sidan är Brobygget dokumenterat i text och bild.
Gamla Stan taget från brons norra sida. 6 st nya bilder 2013-24-11
Bild tagen från MotalaBron.
Under Bron på den södra sidan.
Bilden på ett av brofästena plåtad från den södra sidan av bron. 2013-24-11
Onsdagen den 9 oktober 2013 blir det kunglig glans på invigningen av Motalabron.
Det ser Kung Carl Gustaf till. I övrigt bjuds det på ett späckat program från förmiddag till sen kväll.
Det var 72 år sedan brobygget först fördes på tal, i februari 1941
Norra sidan med utsikt ner emot Motalaviken.
Gångtid över bron ca 10 min
Utsikt mot båthamn vid Fabriksgatan på östra sidan.
Villor och promenaden nedanför på den norra sidan
Det är många som provgår och cyklar på bron söndag när inget arbete pågår.
Gång och cykelbanan vid Dynudden.
Tre bilder tagna från den södra sidan den14 sept 2013
Den 14 sept. Motalabron nästan i färdigt skick.
Målningsarbetet har inletts. 2013-05-30
Det går inte att jämföra Golden Gate i San Francisco med Motalabron.
Den enda likheten är kanske färgen, röd.
Fyra lager grå grundfärg täcker de stora stållådorna.
Ovanpå det sprutas den röda färgen som kvällstid kommer att lysas upp med inbyggda lampor.
Räcket vid cykelbanan är nu uppsatt på en stor del av bron. Den 20 feb.
Båda V formade brostöden på plats Den 23 sept.
28 juli 2012
Två bilder plåtat från den norra sidan16 juli 2012
Stödbenen ligger beredda på arbetsplattformen i strömfåran.
Brohalvorna på väg att mötas. Ytterligare ett brostöd att passera sedan lanceras
delarna ihop. Sedan startar arbetet med att gjuta i betong och att asfaltera vägbanan mm
På väg mot andra brostödet i vattnet. 4 bilder från den 18 maj
Närheten till bebyggelsen på norra sidan är påtaglig.
Gjutning av vägbanan på norra delen pågår. sista bild fr. 18 maj
Den29 april. Norra sidan vid Bispmotalagatan
Lansering nära förestående när norra och södra konstruktionernakommer att samanfogas, med stöd av ställningarna i vattenfåran.
Södra sidan den 29 april
Andra brofästet från den norra sidan med hjälp av den stora kranen.
Kolla på länken "Trafikverket filmer" Klicka här Om ni vill till : Till Första Sidan
Lansering vid norra brofästet den 2 feb. 2012