MOTALA STRÖM

Från Vättern till Östersjön strömfåran börjar i Motala från sjön Vättern Göta Kanal ligger intill strömfåran genom Motala. Strömmen fortsätter via sjöarna Boren, Roxen och Glan och rinner ut i Bråviken. Strömmens längd är ca 100 km från Vättern till Östersjön.
Under medeltiden användes vattenkraften till vattenhjul i forsrännor som drev
kvarnar och sågar. Det tidiga Motala var en kvarnby till att börja med. Vadstena kloster hade åtta kvarnar mellan Vättern och Boren på 1400-talet. På samma sträcka låg det på 1700-talet ca. femton kvaranar och många smedjor och sågar samt ett flertal lax och ålfisken. 1822 startade Baltzar von Platen Platenssmedjan, som senare skulle bli Motala Verkstad.

MOTALA STRÖM

Den anlades mellan Göta kanaloch Motala Ström, där verkstaden då kunde utnytja fallhöjden på 10/15 meter som varmellan kanalen och strömmen därmed utnyttja drivkraften.Motala kraftverk byggdes i slutet av första världskrigetoch var fjärde största i kraftverk i Sverige.
Vattenståndet i Motala strömmen höjdes och Hårstorps Gård lades under vatten och strömmen bildade då Hårtosprssjön. Under byggtiden arbetade ca. 450 man på sommaren 1920.
Strömbron vid Motala hamn,var en träbro som funnets ca 400 år. 1787 byggdes den nuvarande
stenbron med nio portar.Kvarnar och smedjor drevs av det strömmande vattnet. Spolegårds kvarn 1890 talet. En bland åtskilliga andra industrier som var belägna vid strömmen innan kraftverksbygget 1920.

ASP Textil fabrik med eget kraftverk.
Ner efter Motala Ström låg kvarnar , sågverk och smedjor som utnyttjade vattenkraften.
Duvedals Kvarn , där kraftstationen är belägen idag . Som bilden visar var det broar vattendrivna sågar och kvarnar utefter strömfåran. År 1700 var det ca 24 olika ägare utefter strömfåran ner emot sjön Boren. Falks Hammare, Backegårds Hammare,Vadstena Sjukhus Kvarn, Lindenäs Nya kvarn, Jonas Holstensons Kvarn. Lewenhaupts Såg och Kvarn , mfl.
Kungsfiske i Motala
Spånghåvsfisket bedrevs från utlagda spångar som man kunde stå på uti strömmen och med hjälp av bloss nattetid infånga laxen. 
Romkornen pressas ur destinna laxhonorna till fiskodlingen som startade långt före sekelskiftet. Fisken fångades med håv,ljuster, nätfiske,och notdragning från båt.
Vattendrivna sågar och hammare drivna av Strömmens vatten.
Hårstorp var under ca 50 år kanalkamrerens tjänstebostad.
Den mest kända var C. A. Reuterswärd, som samtidigt var anställd på Motala Verkstad. Hårstorp till vänster i bild; hette ursprungligen Harokstorp. Gården låg vid Motala ström på holmen i den nuvarande Hårstorpssjön. Egendomen kallades
Stora Hårstorp till skillnad från Lilla Hårstorp, som var en gård på Duvedalsområdet.
LottenNordgrens hushållsskola var i byggnaden ca 40 år.
Charlotte Nordgren och hennes trogna medhjälpare Ellen
Thim var då kända motalaprofiler. Skolan hade mycket
gott anseende i hela landet, där utbildades unga flickor från
välbeställda kretsar till husmödrar. "Hårstorparna"
kallades flickorna, de samlades sedan ofta till "kastrullmöten", då
gamla ungdomsminnen återupplivades
 
   
Till Hitta Sidan