MOTALA STRÖM Kvarnar och smedjor drevs av det strömmande vattnet. Spolegårds kvarn 1890 talet. En bland åtskilliga andra industrier som var belägna vid strömmen innan kraftverksbygget 1920.
ASP Textil fabrik med eget kraftverk.
Ner efter Motala Ström låg kvarnar , sågverk och smedjor som utnyttjade vattenkraften.
Duvedals Kvarn , där kraftstationen är belägen idag . Som bilden visar var det broar vattendrivna sågar och kvarnar utefter strömfåran. År 1700 var det ca 24 olika ägare utefter strömfåran ner emot sjön Boren. Falks Hammare, Backegårds Hammare,Vadstena Sjukhus Kvarn, Lindenäs Nya kvarn, Jonas Holstensons Kvarn. Lewenhaupts Såg och Kvarn , mfl.
Kungsfiske i Motala
Spånghåvsfisket bedrevs från utlagda spångar som man kunde stå på uti strömmen och med hjälp av bloss nattetid infånga laxen. 
Romkornen pressas ur destinna laxhonorna till fiskodlingen som startade långt före sekelskiftet. Fisken fångades med håv,ljuster, nätfiske,och notdragning från båt.
Vattendrivna sågar och hammare drivna av Strömmens vatten.
Hårstorp var under ca 50 år kanalkamrerens tjänstebostad.
Den mest kända var C. A. Reuterswärd, som samtidigt var anställd på Motala Verkstad. Hårstorp till vänster i bild; hette ursprungligen Harokstorp. Gården låg vid Motala ström på holmen i den nuvarande Hårstorpssjön. Egendomen kallades
Stora Hårstorp till skillnad från Lilla Hårstorp, som var en gård på Duvedalsområdet.
LottenNordgrens hushållsskola var i byggnaden ca 40 år.
Charlotte Nordgren och hennes trogna medhjälpare Ellen
Thim var då kända motalaprofiler. Skolan hade mycket
gott anseende i hela landet, där utbildades unga flickor från
välbeställda kretsar till husmödrar. "Hårstorparna"
kallades flickorna, de samlades sedan ofta till "kastrullmöten", då
gamla ungdomsminnen återupplivades
   
   
Till Hitta Sidan