LÄNKAR LAKE VÄTTERN MOTALA
Klicka på en bild av det område ni vill titta på. Foton och en del text.
Uppdaterat 6 okt 2020

DATUM
§


räknare Besök

Historia Motala Ström BROBYGGET FORNFYND FOTON VÄTTERN RACE
VARAMON TORRDOCKAN INDUSTRIMUSEUM BYGGE JÄRNVÄG MOTALA HAMN
MUSEUM
Gamla. Motala
ERIC NORDEWALL
MEDEVI
SIDAN 1
MOTALA i DAG
ÖVRALID
MOTALA HISTORIA
VÄSTANVIK
DYNUDDEN

OBS sidan skyddad via Fotografi Upphovsrättslagen
klicka
till
LÄNK-COPYRIGHT
KONTAKTINFO
HansOA
Skriv i GÄSTBOKEN
English
     
VIA
"LakeVättern Motala"
har det etablerats kontakter med omvärlden sedan År 1997

Tips om övernattnig hotell
Stugor Camping Vandrarhem
Bed&Breakfast
Boende i Motala

  Lake Vättern site online since 1997  
 
 

MOTALA
Foton.

OMGIVNINGAR Från olika årstider
 
 

Motala - en plats där människor bott i drygt 11 000 år

Vid arkeologiska utgrävningar vid Motala ström i centrala Motala har bosättningar från äldre stenåldern. De äldsta fynden har gjorts strax norr om Göta kanal på den så kallade Kanaljorden där det funnits en grund forntida sjö.Vid stränder där har boplatslämningar från olika faser hittats. De yngre är ungefär 9 000 år gamla. Vid den tiden var Östersjön en insjö som täckte stora delar av östra Östergötland. En stor mängd kranier, ungefär 8 000 år gamla, har grävts fram på Kanaljorden. Några av dem var monterade på trästavar vilket väckte stor internationell uppmärksamhet. Dessa rituella lämningar hittades i en forntida sjö. De äldsta fynden, som är drygt 11 000 år gamla, härstammar från tiden strax efter att inlandsisen dragit sig tillbaka från Motalatrakten. Man har hittat 11 200 år gamla spår av slagen flinta flita och , kvarts och kvartsis i ett torvlager, vilket möjliggjort datering. De utgör det äldsta spåren efter bosättning i östra Mellansverige och hänförs till ca 9 700 år - 8 500 f,kr. Utgrävningarna på Kanaljorden, som utfördes av arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård, pågick åren 2009-2013.

Söder om Motala ström genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst arkeologiska undersökningar åren 2000-2003 Strandvägen och 2009-2013. Åren 2008-2011 undersöktes området mellan Motala ström och Göta kanal Verkstadsvägen samt 2008-2010 Kanaljorden. Även området där den tidigare banvallen legat har undersökts. Ett mycket stort antal fynd har gjorts. De dateras till ca 6 000 - 4 000 år före Kristus. Bland dem märks 8 000 år gamla ljusterspetsar, vilket visar att man ägnat sig åt fiske i strömmen. Det hittades mer än 300 hullingförsedda ljusterspetsar, vilket är mer än från någon annan plats i Europa. Av fynden framgår att man bedrivit jakt och haft ett specialiserat ben- och hornhantverk. Ett större boplatskomplex har funnits på båda sidorna om Motala ström. Man har också funnit spår efter en medeltida gård från 1200-1300-tal där det bedrivits ett omfattande flermetallsmide.

Första gången Motala nämns i en medeltida handling är år 1288, då kung Magnus Ladulås till  och lagmannen i Närke  förlänade en gård i Motala med tillhörande fiske.  Åtta år senare, 31 december 1296, skänkte , maka till till Knut Matsson (död 1289), till sin andre make riksrådet  (Sparre av Tofta), under förutsättning att hon dog före honom,

Motalas tre medeltida byar, huvudgården Hårstorp, kvarnbyn Holm, Charlottenborg och Duvedal

Under medeltiden och framåt fanns det tre byar i Motala. Söder om strömmen låg Motala Södra By. Vid strömmens norra strand fanns Motala Norra By och väster om denna Bispmotala, som bland annat rymde kyrkan. Både den norra och den södra byn innehöll ett antal kvarnar och fasta fisken. förutom själva gårdarna. Huvudgården i Motala utgjordes dock av det nedströms belägna Hårstorp. Däremellan fanns kvarnbyn Holm. Ännu längre nedströms låg Vräknebo, senare omvandlat till Charlottenborgs säteri, och ännu längre ned på sträckan mellan sjöarna Vättern och Boren fanns sedan medeltiden kvarnbyn Duvedal på vars mark Motala Verkstad uppfördes under 1820-talet. Motala var en av de största kvarnplatserna i Östergötland.

Från Sparre av Tofta till Bo Jonsson (Grip) och Vadstena kloster

Adelsätten Sparre av Tofta hade ett omfattande egendomsinnehav i Motala innan riksrådet och lagmannen i Östergötland Bo Jonsson (Grip) 1369 av lagmannen i Uppland Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) bytte till sig alla dennes tomter i Motala samt Hårstorp, tre kvarnar i Motala ström.

Långspången, storbron (1783) och Motalabron (2013)

Långspången, Langa spang, och fiskeverket Långverkan, Langa werkan omnämns redan 1383.Enligt 1725 års karta fanns Långspången mellan Långspångskvarn i Motala Södra By och Sågarehems kvarn i norra byn (även kallad Aspegårdens kvarn, som hörde till Aspegården som dock låg i södra byn). Långspången fanns nedströms stenbron med nio valv, Motala Storbro, från 1783. Innan storbron uppfördes fanns sedan länge en träbro på samma plats.Sedan hösten 2013 passerar genomfartstrafiken över Motalabron som går över Motalavikens smalaste passage, Skepparpinan.